Herhalingslessen voor het geldig houden van Het Oranje Kruis EHBO-diploma, plus AED gebruik.

Binnen onze vereniging geldt dat voor het verlengen van het EHBO diploma iedere lid per jaar 4 herhalingslessen moet volgen. Deze herhalingslessen vinden in de avonduren plaats. In het voor- en najaar worden de lessen gestart.

Tijdens 3 avonden komen o.a. aan bod: een toets, de vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp, stoornissen van de ademhaling en bewustzijn, reanimatie en verbandleer. Daarnaast worden er door het kader praktische en nuttige tips gegeven bij lastige en complexe ongevallen. Bovendien komt ook de nieuwste regelgeving aan de orde.

De 4de avond is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Op deze avond wordt er terug gekeken op het afgelopen jaar en wordt er gekeken naar verbeterpunten voor het komende jaar. Aansluitend aan de ALV wordt er een lezing georganiseerd met ieder jaar een ander onderwerp of thema.

Bij de herhalingslessen zijn de kosten van materiaalgebruik inbegrepen. 

De leden worden tijdig geïnformeerd door de VUSO m.b.t. aanvang datum en tijdstip.

De herhalingslessen worden gegeven  in vier avonden en wel op dinsdag en donderdagavonden.

1e en 3e les van 19.30 tot 21.30uur (3e les met Lotus) en 2e les tot 22.00uur.

Kosten herhalings lessen particulier 40 euro per jaar , bedrijven 80 euro per jaar.

Wilt u zich opgeven stuur dan een mail naar secretariaat@ehbo-steenwijk.nl

Wilt u, bijvoorbeeld voor uw bedrijf, herhalingslessen organiseren? Dan kunt u voor een prijsopgaaf contact opnemen met secretariaat@ehbo-steenwijk.nl

 

 

 

 

 Datum gewijzigd: 2017