Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk (via brief/e-mail) gebeuren bij de ledenadministratie. Indien een opzegging niet is gedaan VOOR 1 mei, blijft het lidmaatschap bestaan tot 1 mei het daaropvolgende jaar.

U bent dan ook nog verplicht de contributie te betalen.

U kunt uw opzegging sturen naar:

secretariaat@ehbo-steenwijk.nl of een brief naar:

EHBO Steenwijk

secretariaat

Burg.g.w.stroinkweg 181

8344XR Onna

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum gewijzigd: 31 maart 2012