informatie over de financien

Tijdens de EHBO Algemene ledenvergadering zijn de financieën in te zien.