CURSUS EHBO AAN BABY'S EN KINDEREN
(6 avonden)

Minimaal 7 personen

In de cursus Eerste Hulp aan kinderen voor gastouders (module Oranje Kruis) leert u levensreddende handelingen te verrichten bij kinderen en hulp te verlenen bij de meest voorkomende ongevallen. U leert reanimatie en gebruik AED volgens de richtlijnen van de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad). De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van elk drie uur.

De opleiding wordt afgesloten met een toets. De toets wordt afgenomen door een bevoegde Instructeur Eerste Hulp, dezelfde instructeur die de cursus heeft gegeven. Uw instructeur beoordeelt of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Ook wordt er gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener aan kinderen op te treden. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk. Bij de toets moet u zich kunnen legitimeren.

Na afloop van de opleiding ontvangt u een officieel geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis. De opleiding voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang.

Les van ervaren, gecertificeerde trainers
De opleiding Eerste Hulp aan kinderen voor gastouders wordt gegeven door een bevoegde Instructeur Eerste Hulp.

Inhoud van de opleiding
Onderwerpen die behandeld worden:

• Het kind en zijn omgeving
• Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten
• Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
• Kindermishandeling en eerste hulp
• Stoornissen in het bewustzijn
• Stoornissen in de ademhaling
• Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
• Ernstige bloedingen
• Uitwendige wonden
• Brandwonden
• Ontwrichting en botbreuken
• Kneuzing en verstuiking
• Oogletsel
• Vergiftiging
• Elektriciteitsongevallen
• Koudeletsels, warmteletsels
• Kleine ongevallen
• Plotseling optredende ziekteverschijnselen
• Verband- en hulpmiddelen

Herhalingscursus EHBO voor gastouders (Module Oranje Kruis)
Om het Oranje Kruis Certificaat Eerste hulp aan kinderen geldig te houden, moet u jaarlijks deelnemen aan een herhalingscursus. In een bijeenkomst van drie uur worden de vaardigheden die u heeft geleerd in de opleiding, opnieuw geoefend en de competenties getoetst. Jaarlijks wordt ook een extra onderwerp behandeld.

Cursuskosten € 135,00 incl.boekje, materiaal en certificaat

Wilt u zich opgeven stuur dan een mail naar secretariaat@ehbo-steenwijk.nl 

Herhaling Kinder EHBO 1x per jaar(2 avonden) Opgeven bij bovenstaand emailadres

Opmerking: Volgens de nieuwe normen van het Oranje Kruis is Eerste Hulp aan Kinderen een onderdeel van de volledige basis EHBO cursus. Deze cursus start op donderdag 4 oktober 2018.